ὠψωνημένα

ὠψωνημένα
ὀψωνέω
buy fish and other dainties
perf part mp neut nom/voc/acc pl
ὠψωνημένᾱ , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
perf part mp fem nom/voc/acc dual
ὠψωνημένᾱ , ὀψωνέω
buy fish and other dainties
perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”